GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
HOPLA TOPLA

Etkinlik Türü: Türkçe
Yaş Grubu (Ay): 5-6 YAŞ

Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
G Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
G Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
K3 Algıladıklarını hatırlar.
G Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
G Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.
K10Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
G Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.
K17 Neden-sonuç ilişkisi kurar.
G Bir olayın olası nedenlerini söyler.
G Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Sosyal Duygusal Gelişim
K7 Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
G Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.
Öz Bakım Becerileri
K3Yaşam alanlarında gerekli düzenlemeler yapar.
G Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve özenle kullanır.
G Ev ve okuldaki eşyaları toplar.
G Ev ve okuldaki eşyaları yerleştirir.

Dil Gelişimi
K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.
G Sohbete katılır.
G Konuşmak için sırasını bekler.
G Duygu düşünce ve hayallerini söyler.
K6 Sözcük dağarcığını geliştirir.
G Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
G Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
G Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
K7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.
G Sözel yönergeleri yerine getirir.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfa girer ve sınıfı dağıtmaya başlar. Merkezlerdeki oyuncakları birbirine karıştırır. Sınıftaki oyuncakları sınıfın her yerine dağınık bir şeklide koyar. Çocukların ilgisini üzerine çekene kadar sınıfı dağıtmaya devam eder. Çocukların ilgisini çektikten sonra o dağınık sınıfta çocuklardan bazı eşyaları bulmalarını ister. Sınıf dağınık olduğu için çocuklar öğretmenin istediği nesneleri bulmakta zorlanırlar. Öğretmen çocuklara nesneleri neden bulamadıklarını sorar ve düşünmelerini sağlar. Daha sonra dağınık yerlerde istediklerimizi bulamayacağımız, rahat hareket edemeyeceğimiz ve sıkılacağımız konusunda çocuklarla sohbet eder. Çocuklarla birlikte sınıfı eski haline getirirler ve düzenli olduğunda ne kadar güzel ve temiz durduğu konusunda konuşurlar.

MATERYALLER: Sınıftaki eşyalar
SÖZCÜKLER: Dağınık, düzenli
DEĞERLENDİRME: Sınıf düzenli mi daha güzel duruyor yoksa dağınık mı? Neden odamızı ve sınıfımızı toplamalıyız? Sen evde odanı oyun oynadıktan sonra topluyor musun?

AİLE KATILIMI: Çocuklarla birlikte düzenli olunduğunda ne kadar güzel ve rahat hareket edilebilecekleri konusunda sohbet etmeleri ve odalarını toplamaları gerektiği konusunda cesaretlendirmeleri önerilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir