GÜNLÜK EĞİTİM PLANI
İLETİŞİM ARAÇLARINI TANIYORUM

Etkinlik Çeşidi: Türkçe ve sanat etkinliği ile bütünleştirilmiş bireysel ve büyük grup etkinlikleri
Yaş Grubu (Ay): 3-4 yaş

KAZANIM VE GÖSTERGELERİ

Dil Gelişimi
K6 Sözcük dağarcığını geliştirir.
G: Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
Yeni öğrendiği sözcükleri anlamına uygun olarak kullanır.
K7 Dinledikleri izlediklerinin anlamını kavrar.
G: Sözel yönergeleri yerine getirir.
Dinlediklerini izlediklerini açıklar
Dinledikleri izledikleri hakkında yorum yapar.

Bilişsel Gelişim
K1 Nesne durum olaya dikkatini verir.
G: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya dikkatini verir.
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya yönelik sorular sorar.
Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Sosyal-Duygusal Gelişim
K10 Sorumluluklarını yerine getirir.
G: Sorumluluk almaya istekli olduğunu söyler-gösterir.
Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.
K12 Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
G: Değişik ortamlardaki kuralların benimsenmesinde düşüncesini söyler Motor Gelişim
K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G Malzemeleri keser. Malzemeleri yapıştırır.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocukları yarım daire şeklinde oturur. Oturan çocuklara “Haberleşme ve kitle iletişim araçları” konulu sohbet açar, çocuklarla haberleşme ve iletişim araçlarının neler olduğu bu araçların işlevleri, eski insanların haberlerinin nasıl olduğu konusunda çocuklara açıklamalar yapılarak sohbet edilir. Daha sonra çocuklara “İletişim Nedir?” diye sorar. Kimlerle iletişim halinde oldukları sorulur. İletişim olmasaydı nasıl haberleşirdik düşünülür. İletişim araçlarından hangilerini kullandıklarını anlatmaları istenir. Öğretmen, “Şimdi sizinle bir mektup yazacağız. Bu mektubu kime yazalım?” der. Çocukların ortak seçtikleri birine mektup yazılır. Her çocuğun söylemek istediği yazılır, tamamlanan mektup çocuklara okunur.

Artık materyal olarak seçilen kutulardan her çocuk için birer adet masalara konulur.
Düz beyaz kâğıtlarla kutular kaplanır. Farklı boyutlardaki kutulardan çocukların seçim yapması istenir. Çocuklara verilen kutularla her çocuk için birer tane özgün telefon çalışması yapılır. Yapılan çalışmalar geçici iletişim merkezinde sergilenir.

MATERYALLER: Çeşitli resimler, görsel materyaller değişik boylarda kutular, A4 kâğıdı ve keçeli kalemler
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR: İletişim sözcükleri, haberleşme
DEĞERLENDİRME: Haberleşme ve kitle iletişim araçları nelerdir? Evde en çok kullanılan kitle iletişim araçları nelerdir? Sen haberleşme araçlarından hangilerini kullanıyorsun?
AİLE KATILIMI: Ev etkinlikleri kitabı Şubat ayı bülteni 70. ve 71. sayfaları çalışılır.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir