GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
ÇUF ÇUF

Etkinlik Türü: Türkçe, müzik ve oyun etkinlikleri ile bütünleştirilmiş büyük grup ve bireysel etkinlik
Yaş Grubu (Ay): 3-4 yaş

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ
DİL GELİŞİMİ
K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.
G8 Sohbete katılır.
K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G1 Sözel yönergeleri yerine getirir.
G2 Dinledikleri/izlediklerini açıklar.
G3 Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.
K8 Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
G2 Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
G5 Dinledikleri/izlediklerini müzik yoluyla sergiler.

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM
K8 Farklılıklara saygı gösterir.
G1 Kendisinin farklı özellikleri olduğunu söyler.
G2 İnsanların farklı özellikleri olduğunu söyler.
G3 Etkinliklerde farklı özellikteki çocuklarla birlikte yer alır.

ÖĞRENME SÜRECİ
Sınıftaki bütün çocuklar bir tren gibi arka arkaya sıraya geçerler. Çocuklar tren halindeki sıralarında beklerler ve öğretmen en baştaki çocuğun eline bir top verir. Çocuklardan ‘’Başla!’’ komutunun verilmesi ile sınıfta tur atmaları ve tur atarlarken en baştaki çocuğun elinde bulunan topun elden ele dolaştırılması istenir. Top elden ele dolaşırken çocuklardan arkalarına dönmeden veya bacaklarının arasından geçirmeden sadece ellerini arkaya uzatarak topun değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekilir. Öğretmen bu sırada bir müzik açar ve müzik kapatıldığında top hangi çocuğun elindeyse o çocuk oyundan çıkarılır. Oyun kalanlarla devam ettirilir. En son kalan çocuk oyunu kazanmış olur.

MATERYALLER: Top
SÖZCÜKLER VE KAVRAMLAR: Tren
DEĞERLENDİRME: Bugün hangi etkinlikleri yaptık? En çok hangisinde eğlendiniz?
AİLE KATILIMI: Oyunun evde tekrarlanması istenir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir