GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
GÜNLERİN OLUŞUMU

Etkinlik Türü: Fen
Yaş Grubu (Ay): 5-6 yaş

Kazanımlar ve Göstergeleri:

Bilişsel Gelişim
K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
G Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
G Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
G Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
G Gerçek durumu inceler.
G Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
K3 Algıladıklarını hatırlar.
G Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
K18 Zamanla ilgili kavramları açıklar.
G Olayları oluş zamanına göre sıralar.
G Zamanla ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Motor Gelişim
K4 küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G Malzemeleri keser.
G Malzemeleri yapıştırır.

Öz Bakım Becerileri
K5 Dinlenmenin önemini açıklar.
G Kendisi için dinlendirici etkinliklerin neler olduğunu söyler. Dil Gelişimi
K2 Sesini uygun kullanır.
G Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.
G Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.
K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.
G Sohbete katılır.
G Konuşmak için sırasını bekler.
K6 Sözcük dağarcığını geliştirir.
G Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
G Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
G Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
G Zıt anlamlı sözcükleri kullanır.
K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G Sözel yönergeleri yerine getirir.
K8 Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
G Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
G Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara daha önceden gece ve gündüz kavramlarını öğrendiklerini söyler. Gece ve gündüzün bir gün içeresinde olduğunu ve bir günün oluşumunun da dünyanın kendi etrafında bir kere dönmesiyle oluştuğunu söyler. Öğretmen çocuklarla birlikte fen merkezine geçer. Dünya maketiyle günlerin oluşumunu gösterir. Dünyayı kendi etrafında bir tur döndürerek beraber yirmi dörde kadar sayarlar. Sonrasında öğretmen çocuklara günün farklı bölümlerinde bahseder. Daha sonra öğretmen sınıfa günün belli bölümlerinde yapılan aktivitelerin resimlerinin olduğu kâğıtları getirir ve çocuklara dağıtır. Çocuklardan bu resmileri boyamalarını ve kesmelerini ister. Öğretmen bir karton getirir ve kartonu günün bölümlerine göre bölümlere ayırarak isimlerini yazar. Çocuklardan ellerinde resimlerin günün hangi bölümüne ait olduğunu söylemelerini ve kartonda ilgili kısma yapıştırmalarını ister. Günün bölümleri panosu hazırlandıktan sonra sınıfta uygun bir yere asılır.

MATERYALLER: Dünya maketi, Günün bölümlerinde yapılan aktivite resimleri, karton
SÖZCÜKLER: Gün, Dünya, tur, dönmek, sabah, öğle, akşam, gece
DEĞERLENDİRME: Günler nasıl oluşur? Dünya kendi etrafında kaç saatte döner? Günün bölümlerinden en çok sevdiğin hangisi?
AİLE KATILIMI: Günün bölümleri hakkında sohbet etmeleri tavsiye edilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir