GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
ŞEKİLLER BİR ARADA

Etkinlik Türü: Sanat
Yaş Grubu (Ay): 5-6 yaş

Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
G Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
G Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
K4 Nesneleri sayar.
G Saydığı nesnenin kaç tane olduğunu söyler.
K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.
G Nesne/varlığın şeklini söyler.
K7 Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.
G Nesne/varlıkları şekline göre ayırt eder, eşleştirir.
K12 Geometrik şekilleri tanır.
G Gösterilen geometrik şeklin adını söyler.
G Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.

Dil Gelişimi
K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G Sözel yönergeleri yerine getirir.

Motor Gelişim
K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G Malzemeleri keser.
G Malzemeleri yapıştırır.
G Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.
G Değişik malzemeleri kullanarak resim yapar.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen çocuklara üzerinde geometrik şekillerin çizili olduğu renkli kâğıtları dağıtır. Çocuklardan bu şekilleri kesmeleri istenir. Öğretmen kesilen şekilleri karıştırır ve masanın ortasına koyar. Çocuklara boş kâğıtlar verir ve bu şekilleri birleştirerek resim yapmalarını ister. Çocuklar şekilleri kâğıda yapıştırıp birleştirdikten sonra neler yaptıkları sorulur ve herkesin anlatmasına fırsat verilir.

MATERYALLER: Renkli kâğıtlar, kâğıtlardan yapılmış geometrik şekiller
SÖZCÜKLER: Birleştirmek, şekiller, çatı, pencere, çit
DEĞERLENDİRME: Farklı şekilleri kullanarak hangi resmi yaptın?
AİLE KATILIMI: Çocuklarla birlikte o gün okulda yapılanlar hakkında sohbet edilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir