GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
SINIFIMI KEŞFEDİYORUM

Etkinlik Türü: Oyun – müzik ve okuma yazmaya hazırlık çalışmaları bütünleştirilmiş bireysel ve büyük grup etkinliği
Yaş Grubu (Ay): 4-5 yaş

KAZANIMLAR VE GÖSTERGELERİ

Bilişsel Gelişim
K1Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
G​1 Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.​
G2 ​Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
K2Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
G1​ Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.
​G2​ İpuçlarını birleştirerek tahminini söyler.
G3 ​Gerçek durumu inceler.​
G4​ Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Dil Gelişimi
K1Sesleri ayırt eder.
G1: Sesin geldiği yönü söyler. ​
G2​Sesin kaynağının ne olduğunu söyler.

Eğitimci müzik materyalleri kullanarak ritim tutar ve çocuklarında ritim tutmasını sağlayarak çocukların dikkatlerini toplar. Daha sonra müzik aletleri toparlanır. ​Öğretmen çocuklarla sınıfındaki öğrenme merkezlerini inceleme gezisi yapar. Öğrenme merkezlerinde neler olup olmadığını ne işe yaradıklarını çocuklarla birlikte gezerek keşfederler. Bu sırada öğretmen çocuklara oyuncakların ve araç gereçlerin isimlerini sorar ve cevap vermeleri için onları cesaretlendirir. Eğitimci her öğrenme merkezinde bir araç gereçle ilgili çocuklara tahmin yürütebilecekleri veya farklı düşünme becerilerini geliştirecekleri sorular sorar. Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekecek yönlendirmeler yapar, sorular sorar. Örneğin; blok köşesinden aldığı bir blokla ilgili, bu ne işe yarar? Bununla ne yapabiliriz? Blok merkezindeki araç gereçler sınıfımızdaki hangi merkezde bulunan malzemelerle birbirine benziyor? Hangilerinden farklı? Oyunlarımızda bu bloğu nasıl kullanabiliriz? Gibi sorular sorar.

MATERYALLER: Blok, bebek, araba, marakas, ritim çubukları vb. müzik aletleri, kukla, evcilik oyuncakları, lego vb. bez çanta, kalem, beyaz kâğıt, boya kalemleri,
SÖZCÜKLER ve KAVRAMLAR: Aynı – Farklı – Benzer
DEĞERLENDİRME: Sınıfımızdaki öğrenme merkezlerini gezerken neler gördünüz? En çok hangi merkez hoşunuza gitti? Her gün hangisinde oynamak isterdiniz?
AİLE KATILIMI: Ailelerden öğrenme merkezindeki araç- gereçlerle ilgili sohbet etmeleri istenir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir