GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
DOĞRU MU YANLIŞ MI?

Etkinlik Türü: Oyun, hareket, okuma yazmaya hazırlık ve sanat etkinliğiyle bütünleştirilmiş büyük grup etkinliği

Yaş Grubu (Ay): 5 – 6 Yaş

Kazanımlar ve Göstergeleri:

Bilişsel Gelişim
K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

G Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

 K2 Nesne/ durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

G Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

K3 Algıladıklarını hatırlar.

G Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

G Hatırladıklarını yeni durumlarda kullanır.

K13 Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

G Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.

G Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Dil Gelişimi
K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.

G Sohbete katılır.

G Konuşmak için sırasını bekler.

G Duygu düşünce ve hayallerini söyler.

K6 Sözcük dağarcığını geliştirir.

G Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

G Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.

G Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

K7 Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

G Sözel yönergeleri yerine getirir.

Motor Gelişim
K1 Yer değiştirme hareketleri yapar.

G Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

K2 Denge hareketleri yapar.

G Atlama ile ilgili denge hareketleri yapar.

G Konma ile ilgili denge hareketleri yapar.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen sınıfa girer ve çocuklara günaydın derken çok yüksek sesle söyler. Çocukların ilgisini çektikten sonra normal bir ses tonuyla çocuklara günaydın der. Sonrasında çocuklara bu iki ses tonu arasındaki farkı sorar ve hangisinin sınıfta yapılmasının yanlış hangisinin doğru olduğunu sorar. Çocuklardan cevabı aldıktan sonra sınıfta çok yüksek sesle konuşmanın yanlış bir davranış olduğunu söyler.

Daha sonra çocuklara sınıfta yapılması doğru olan ve yanlış olan davranışları sorar. Doğru ve yanlış davranışlar hakkında sohbet edilir. Daha sonra öğretmen sınıfın iki tarafında yere yana yana gelecek şekilde tik ve çarpı işareti çizer.  Sınıfı iki gruba ayırır. Öğretmen çocuklara şimdi bazı davranışları okuyacağını söyler. Öğretmen altı tane davranışın yazılı olduğu kâğıdı eline alır.

  • Çöplerimizi yerlere atmalıyız,
  • 2- Yemekhaneye giderken sıra olmalıyız,
  • 3- Arkadaşımız konuşurken sözünü kesmeliyiz,
  • 4- Başkalarının eşyalarını izinsiz almamalıyız,
  • 5-Oyuncaklarla oynadıktan sonra onları dağınık bir şekilde bırakmalıyız,
  • 6Konuşmak için söz isterken parmak kaldırmalıyız vb.)

Öğretmen davranışı okuduktan sonra grubun en başındaki çocuklar önünde bulunan çarpı ve tik işaretinin davranışla ilgili olanının üzerine zıplar.  Örneğin öğretmen çöpleri yere atmalıyız dediğinde sıranın başındakiler çarpı işaretinin üzerine atlarlar. Yanlış yapan oyundan çıkar ve sıra kimde kaldıysa ondan devam eder. Öğretmen davranışları okurken çocukların dikkatlice dinlemelerini söyler.

Oyunun sonunda hangi grupta daha fazla kişi kaldıysa o grup kazanır. Öğretmen çocukların sayısı ve ilgileri doğrultusunda davranış sayısını artırabilir. Oyun bittikten sonra çocuklardan doğru yaptıkları bir davranışın resmini çizmeleri istenir.

 MATERYALLER: Yere tik ve çarpı işareti çizmek için siyah tahta kalemi, boş kâğıtlar, boyalar

SÖZCÜKLER: Doğru, yanlış, tik, çarpı

DEĞERLENDİRME: Doğru ve yanlış davranışı nasıl ayırt ederiz?

Doğru ve yanlışı ayırt ederken zorlandın mı?

AİLE KATILIMI: Çocuklarla birlikte evde yapılan doğru ve yanlış davranışlar hakkında sohbet etmeleri önerilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir