GÜNLÜK ETKİNLİK PLANI
ANAHTARLAR

Etkinlik Türü: Sanat, müzik ve hareket etkinliğiyle bütünleştirilmiş bireysel ve küçük grup etkinliği
Yaş Grubu(Ay): 5-6 yaş

Kazanımlar ve Göstergeleri:
Bilişsel Gelişim
K1 Nesne/durum/olaya dikkatini verir.
G Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.
G Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.
K2 Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
G Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.
G Gerçek durumu inceler.
G Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.
K3 Algıladıklarını hatırlar.
G Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.
K5 Nesne ya da varlıkları gözlemler.
G Nesne/varlığın kullanım amaçlarını söyler.

Motor Gelişim
K2 Denge hareketleri yapar.
G Başlama ile ilgili denge hareketlerini yapar.
G Durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.
K4 Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.
G Malzemeleri keser.
G Nesneleri yeni şekiller oluşturacak şekilde bir araya getirir.
K5 Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.
G Müzik ve ritim eşliğinde dans eder. Dil Gelişimi
K5 Dili iletişim amacıyla kullanır.
G Sohbete katılır.
G Konuşmak için sırasını bekler.
K6 Sözcük dağarcığını geliştirir.
G Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.
G Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.
G Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.
K7 Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.
G Sözel yönergeleri yerine getirir.
K8 Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.
G Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.
G Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.
K10 Görsel materyalleri okur.
G Görsel materyalleri inceler.
G Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.
G Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

ÖĞRENME SÜRECİ
Öğretmen sınıfa çilingirden ödünç aldığı anahtar yuvasını sınıfa getirir. Etkinliklere başlamadan önce çocukların incelemelerini ister. Yuvaya uygun anahtarı çocuklara gösterir. Anahtarı takıp, kilitleyerek nasıl çalıştığına dikkat çekilir. Ardından etkinliklere geçilir.

Öğretmen çocuklara evin kapısını kilitlemek için ne kullanıldığını sorar.

Öğretmen çocuklara üzerinde anahtar resmi bulunan kâğıtları dağıtır. Boyamalarını ve kesmelerini ister. “Bunlar sizin odanızın anahtarı olsun üzerine istediğiniz resmi çizebilirsiniz” der ve anahtarların üzerine resim çizilir. Ardından öğretmen anahtarların tepesinden bir delik açar ve ip geçirir. Çocuklar anahtarları boyunlarına asarlar. Daha sonra öğretmen bir müzik açar ve çocukların müzik eşliğinde dans etmelerini söyler. Müziği durdurduğunda boyunlarındaki anahtarları çıkarıp istedikleri bir arkadaşlarıyla değiştirmeleri söylenir. Daha sonra dans etmeye devam edilir. Oyun bu şekilde çocuklar anahtarlarını değiştirerek devam eder. Oyunun sonunda kimin boynundakinin kimin anahtarı olduğu tahmin etmeye çalışılır ve anahtarlar sahiplerine verilir

MATERYALLER: Anahtar resmi, ip, asma kilit, anahtarlar
SÖZCÜKLER: Anahtar, kilit, metal çubuk
DEĞERLENDİRME: Kapıyı kilitlemek için ne kullanırız? Anahtarla kapıyı nasıl açar? Daha önce hiç anahtar kullandın mı?
AİLE KATILIMI: Aile ile kullanılan anahtarların incelenmesi tavsiye edilir.

Tavsiye Edilen Yazılar

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir